Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

 

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Jakże są ważne dzisiaj dla nas te Jezusowe słowa! Pośród tylu niepokojów, problemów i zamieszania ogarniającego nasze codzienne życie słowa te są jak latarnia dla żeglarzy na wzburzonym morzu.

Królestwo Boże JEST pośród was. Otacza nas ono z każdej strony, jest na wyciągnięcie ręki i chce się stać również naszą codziennością.

A czym ono jest? Św. Paweł tak mówi w liście do Rzymian: „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (14,17). Inaczej rzecz ujmując, to obecność Ducha Świętego przynoszącego do każdego serca Bożą sprawiedliwość, pokój i radość, jeśli tylko jest On przyjęty. W ten sposób nasza wiara jest skutecznym otwarciem na działanie Boga. Jakże to pocieszające! Jeśli więc tylko będziemy pogłębiać naszą wiarę poprzez wytrwałą i ufną modlitwę, codzienne zgłębianie słowa Bożego, regularne korzystanie z sakramentów (nade wszystko Eucharystii) i bardzo konkretne czyny dobroci wobec każdego bliźniego, to Królestwo Boże stanie się dla nas czymś bardzo bliskim, obecnym, niemalże namacalnym, gdyż ono już JEST pośród nas.

Niech Duch Święty rozpala nasza serca i czyni je zdolnymi do życia Królestwem Jezusa Chrystusa.

 

W każdy czwartek o 13:00 audycja >>Wokół Słowa, wokół wydarzeń<< w Radio Profeto. Zapraszamy.