Królestwo ziarnek

Wtorek, XXX Tydzień Zwykły, rok II, Łk 13,18-21

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

 

Myśląc o królestwie Bożym, wyobrażam sobie duże królestwo z pięknym zamkiem i zasobnym skarbcem. A dzisiejsza Ewangelia mówi, że to coś zupełnie innego. Królestwo Boga jest czymś tak małym jak ziarnko gorczycy albo odrobina zaczynu, która zakwasza całe ciasto. Słowo Boże mówi dziś, żebym był mały jak dziecko, zaufał Bogu, a nie sobie. Od tego zaczynają się wielkie rzeczy. Bo tylko Bóg przemienia małe ziarno w drzewo, krzew, który daje nam owoce i cień w słoneczny dzień, a ptakom schronienie.

Panie, naucz mnie być małym, abyś Ty mógł wzrastać we mnie.