Kruchy materiał

Poniedziałek, VI Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,26-16,4a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

 

Gdybyśmy popatrzyli zwykłymi ludzkimi oczami, to moglibyśmy dojść do wniosku, że Jezus buduje Kościół z bardzo kruchych materiałów. Są to zwyczajni ludzie naznaczeni śmiertelnością. A jednak Kościół mimo tych wielu słabości i niedoskonałości trwa.

Gdyby Kościół zbudowany był wyłącznie na ludziach, pewnie dawno rozsypałby się i szybko by o nim zapomniano. Jednak Jezus pozostawił swoim uczniom i ich następcom niezwykły dar – Ducha Świętego, Ducha Prawdy.

Duch Święty od początku istnienia Kościoła umacnia go i daje jego świadkom siłę, aby podołali bardzo trudnym nieraz zadaniom. Prośmy Ducha Świętego, aby i nas umacniał do bycia trwałym materiałem w wielkiej budowli, jaką jest Kościół.