Kruszyny

Wtorek, XXX Tydzień Zwykły, rok I, Łk 13,18-21

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

 

Nie ilość, ale jakość. Bo czasem coś z pozoru bardzo małego może okazać się czymś ogromnym. Bywa i tak, że Bóg wybiera to, co małe w oczach tego świata, aby stworzyć wielkie dzieło. Ziarnko gorczycy czy odrobina zakwasu to prawie nic, ale w praktyce to początek czegoś wielkiego.

Może Bóg i w naszym życiu zaczyna od małych rzeczy, ale z tych „okruszyn” może powstać coś wielkiego i pięknego.