Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami".

 

Apostołowie przyjęli zawężone kryterium przynależności do Chrystusa. Tym kryterium uczynili się sami. Kto chodzi nami, ten ma prawo do Chrystusa, kto nie chodzi, ten nie ma prawa. A Jezus pokazuje nieco szerszą perspektywę. Przynależy do Niego każdy, kto mówi i działa w Jego Imię.