Krzyż znakiem miłości

Czwartek, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września), rok I, J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 

Dziś święto Podwyższenia Krzyża! Pan Bóg tak bardzo nas umiłował, że oddał swojego jedynego Syna, aby zginął na krzyżu, byśmy my otrzymali życie wieczne.

To ogromna tajemnica, trudna do pojęcia… Najważniejsza prawda dla nas jednak jest taka, że Pan Jezus przyszedł po to, aby nas zbawić, a nie potępić. Ponosząc śmierć na krzyżu, pokazał bezgraniczną miłość do nas.

Krzyż powinien być dla nas przede wszystkim znakiem Jego miłości, a nie cierpienia. Pamiętaj, że Pan Bóg Cię kocha bezgranicznie i chce dla Ciebie szczęścia. Tylko On może doprowadzić Cię do nieba i dać życie wieczne.