Konferencja ks. Michała Olszewskiego SCJ wygłoszona na spotkaniu ewangelizacyjnym "Serce w Serce z Jezusem". Tematem była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.