Książę Pokoju odrzucony

Czwartek, Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (22 listopada), rok II, Łk 19,41-44

Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

 

Gdy zajrzymy do kontekstu wypowiadanych przez Jezusa słów, to okaże się, że sytuacja z dzisiejszego fragmentu Ewangelii dzieje się niedługo przed Jego męką i śmiercią. Oprócz czasu kontekstem jest także miejsce – Jerozolima, której nazwa tłumaczy się "miasto pokoju". 

Wydawałoby się, że taka nazwa do czegoś zobowiązuje, tymczasem jej mieszkańcy niebawem odrzucą Księcia Pokoju. Jezus, wiedząc o tym, pokazuje, że to miasto i jego mieszkańcy nie wypełniają swojego powołania, bo nie wiedzą, "co służy pokojowi" oraz "nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia". Stąd też późniejsza zapowiedź zniszczenia Jerozolimy. Nie ma bowiem życia w tym, kto odrzuca Boga.