Książę Pokoju odrzucony

Czwartek, XXXIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 19,41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

 

Gdy zajrzymy do kontekstu wypowiadanych przez Jezusa słów, to okaże się, że sytuacja z dzisiejszego fragmentu Ewangelii dzieje się niedługo przed Jego męką i śmiercią. Oprócz czasu kontekstem jest także miejsce – Jerozolima, której nazwę tłumaczy się jako "miasto pokoju".

Wydawałoby się, że taka nazwa do czegoś zobowiązuje, tymczasem jej mieszkańcy niebawem odrzucą Księcia Pokoju. Jezus, wiedząc o tym, pokazuje, że to miasto i jego mieszkańcy nie wypełniają swojego powołania, bo nie wiedzą, "co służy pokojowi", oraz "nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia". Stąd też późniejsza zapowiedź zniszczenia Jerozolimy. Nie ma bowiem życia w tym, kto odrzuca Boga.