Kto jest kim

Środa, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, rok I, 1 J 3,7-10

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

 

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 

Święty Jan pisze jak do kogoś, kogo bardzo kocha, dla kogo stał się ojcem – przekazał życie i teraz to, co robi, to o to życie chce dbać, troszczyć się, czyli nadal wypełniać obowiązki rodzica. Jan wie, że rodzic z dzieckiem nie będzie zawsze, w każdej sytuacji. Potrzebuje go nauczyć życia, przekazać takie wiadomości, które będą pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów. 

Najważniejsza życiowa sztuka dotyczy doboru przyjaciół, ludzi, którym warto zaufać, którzy staną się towarzyszami życia, których warto mieć obok, którzy wtedy, gdy przyjdzie potrzeba, podadzą lub wyciągną dłoń. 

Jan pisze, że dobierając sobie przyjaciół, warto zobaczyć na ich „ręce”, czy są pełne sprawiedliwości, czy ich czyny, deklaracje, decyzje pokazują „coś” z Boga, czy nie. To jest pierwsze kryterium, by odkryć, kto jest kim, i by wiedzieć, z kim mam do czynienia. 

Jan jest konkretny, jednoznaczny i prosty. Ale czy nie taki jest Ten, Którego odkrył, za Którym poszedł i Któremu służył do końca?