Kto ma uszy, niechaj Go słucha

Niedziela, Święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia), rok A, Mt 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

 

Przeżywamy dziś święto Przemienienia Pańskiego, święto, w którym Jezus Chrystus w obecności uczniów przybiera postać, którą obecnie ma w królestwie niebiańskim. My nie mamy tej łaski, aby widzieć oczami tak zmienionego Syna Bożego. Na nasze szczęście jednak uczniowie nie tylko widzieli Jezusa przemienionego, ale też usłyszeli słowa, które nam przekazali i dzięki temu mogą one brzmieć w naszych uszach, jak zabrzmiały w uszach naocznych świadków. A słowa te są wypowiedziane przez samego Boga Ojca, a brzmią one tak: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie". To wezwanie jest dla nas niezwykle ważne i pełne głębokiego znaczenia. W tych prostych słowach skrywa się ogromna mądrość i miłość Boża.

Gdy Ojciec, który jest w niebie, mówi: "To jest mój Syn umiłowany", objawia nam prawdziwą tożsamość Jezusa Chrystusa. Jego synostwo nie jest zwykłym tytułem honorowym wypracowanym przez pilne i doskonałe wypełnianie Bożego prawa, lecz świadczy o Jego boskim pochodzeniu i jedności ze Stwórcą. Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, i to na sposób i w znaczeniu, którego jeszcze pojąć nie możemy. Bóg sam objawiający się w naszym świecie, staje się jednym z nas.

Wszechmogący Bóg, kontynuując, rozwija swoją myśl, mówiąc: "w którym mam upodobanie". To oznacza, że Jezus jest obdarzony najwyższą miłością Ojca. W Synu Ojciec widzi doskonałość, idealne odzwierciedlenie Jego własnej natury i chwały. Jezus jest wcieloną miłością Ojca, najwyższym wyrazem Jego miłosierdzia i łaski dla całej ludzkości. Ojciec w Synu stał się materialny, ale dopiero w ciele uwielbionym uzyskał ciało doskonałe. Bo to, co doczesne, przemija.

Dalej Bóg mówi: "Jego słuchajcie". To jest równie ważna część tego wezwania. Ojciec zachęca nas do słuchania Syna. To nie tylko słuchanie zewnętrzne, ale także posłuszeństwo Jego słowom i naśladowanie Jego przykładu. To wezwanie do wiary, abyśmy uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela i naszego Pana i uwierzyli Jezusowi, w Jego słowa i przykład życia. To wezwanie do miłości, abyśmy kochali naszego bliźniego tak, jak On nas umiłował. To wezwanie do służby, abyśmy dawali świadectwo o Jego miłości i zbawieniu w naszym życiu codziennym.

Słuchanie Jezusa to nie tylko posłuszeństwo Jego naukom, ale także głębokie zaufanie i oddanie Mu całego swojego istnienia. To otwarcie serca na Jego obecność i działanie w naszym życiu. Słuchanie Jezusa to prowadzenie naszych kroków zgodnie z Jego wolą, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe czy zrozumiałe dla nas. A nawet szczególnie wtedy, gdy jest to trudne i niepojęte.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry, to wezwanie Boga Ojca do słuchania Syna Bożego Jezusa Chrystusa jest aktualne i ważne w każdym czasie, czyli również dzisiaj. W świecie pełnym rozproszenia i hałasu, chorób i wojen, pychy i egoizmu, potrzebujemy ciszy, aby usłyszeć Jego głos. Potrzebujemy pokornych serc, aby przyjąć Jego naukę i przykazania jako drogowskaz dla naszego życia.

Módlmy się, abyśmy z ufnością i otwartym sercem przyjmowali to wezwanie: "Jego słuchajcie". Niech Jezus stanie się centrum naszego życia, naszym przewodnikiem i naszym Zbawicielem. Niech Jego miłość i nauczanie dają nam siłę do życia w zgodzie z Jego wolą i do budowania królestwa Bożego na ziemi.

Niech słowa Boga, które dziś rozważamy, zagoszczą w naszych sercach i przemienią nasze życie. Niech nasza wiara, nasza nadzieja i nasza miłość stają się dla wielu świadectwem Jego obecności wśród nas. Amen.