Ogólnopolskie Spotkanie w Niepokalanowie to czas radosnego uwielbienia Boga. Podczas spotkania nie brakuje zatem radosnego śpiewu. Od samego początku w programie uwzględniony jest czas na przygotowanie śpiewu na Eucharystię. W radosnym spotkaniu także jest miejsce na koncert.

Podczas Eucharystii śpiewem ubogacały nas różne schole. Były z nami dzieci i młodzież z Sochaczewa, ze Strachociny, z Wiskitek, z Niepokalanowa. W tym roku ponownie będzie z nami grupa młodzieżowa ze Strachociny, pod opieką s. Kamili M. Szczepek.

W latach poprzednich gośćmi spotkania były różne zespoły dziecięce: Mały Chór Wielkich Serc z Łodzi, zespół Mała Armia Jezusa z Blachowni oraz Mocni w Duchu & Dzieciaki.

W tym roku razem z nami będzie zespół Jakubowe Muszelki z Więcławic Starych pod opieką pana Leszka Hinca, kierownika zespołu. Jakubowe Muszelki to zespół dziecięco-młodzieżowy. O sobie mówią tak: „Jesteśmy Zespołem instrumentalno-wokalnym. Część wokalna liczy już 30 dzieci w różnym wieku, najmłodsze dziewczynki mają niecałe 5 lat, a muzykę wykonują młodzi instrumentaliści grający na skrzypcach, wiolonczelach, flecie, oboju, gitarach, cajonie i instrumentach perkusyjnych”. 

Dzięki  takim spotkaniom widzimy, że jest w Polsce duża potrzeba pracy z dziećmi, które lubią i chcą śpiewać oraz grać na instrumentach. Jakubowe Muszelki wpisują się w Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci, dzieląc się z jego uczestnikami swoimi autorskimi piosenkami. Ufamy, że następne lata pozwolą nam poznawać kolejnych młodych artystów, nowe zespoły i schole parafialne.

Do zobaczenia już 11 września 2021 r. w Niepokalanowie na V Ogólnopolskim Spotkaniu Dzieci.