Które najważniejsze?

Niedziela, XXX Tydzień Zwykły, rok A, Mt 22,34-40

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? 

W gąszczu praw i przykazań Izraelita mógł mieć duży ból głowy. Tak wiele zasad i nakazów, a które najważniejsze? Skupienie na prawie zasłaniało doświadczenie rzeczywistej prawdy o Bogu troskliwym, pomagającym, wspierającym, a nade wszystko po prostu miłującym.

Jezus z wielką cierpliwością odpowiada na zaczepki pytających. Jego słowa porządkują i uspakajają relacje wobec Stwórcy i stworzenia. To ważny krok, ponieważ relacja do przepisów prawa może mieć znamiona nawet chorobliwej nerwowości, albo można skutecznie prawo omijać i powierzchownie spokojnie żyć.

Tak dobrze, gdy czujemy się związani z Bogiem i człowiekiem przez miłość, a nie przez prawo. Często słyszę i to także od osób zaangażowanych w swojej religijności, słowa: nie czuję się kochany. Prowadząc rekolekcje kerygmatyczne, spotykam się z zadziwieniem: jak można cały czas chodzić z przekonaniem o byciu kochanym? Zatem warto często prosić o namacalne doświadczenie czułości Boga. A On wielokrotnie i na różne sposoby chce nas przekonywać o tym prawie, które ma swój początek w Jego miłości do nas.