Ktoś, kto pasie owce

Niedziela, 4 Niedziela Wielkanocna, rok C, J 10,27-30

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 

Dzisiaj Pan Jezus przypomina nam o tym, kim jest On i kim jesteśmy my. Jezus jest pasterzem, czyli tym, który pasie owce; tym, który wyprowadza je na pastwiska, pilnuje, dogląda, a przede wszystkim kocha. My zaś jesteśmy właśnie tymi kochanymi przez Niego owcami. Mamy Go słuchać i iść za Jego głosem.

Dlaczego? Dlatego, że idąc za Nim – za Jezusem, idziemy za życiem wiecznym, czyli do nieba. Czy Ty jesteś taką słuchającą owieczką?