Ktoś więcej

Poniedziałek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Przyjąć Ewangelię, przyjąć wezwanie do nawrócenia to uwierzyć, że Jezus Chrystus jest „Kimś więcej”. Jeżeli ktoś w naszym życiu jest większy, ważniejszy od Jezusa, to zasługujemy na miano przewrotnych i stajemy się godni potępienia. Jezus jest największy!