Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Bardzo grzecznie i kulturalnie zachował się archanioł Gabriel, kiedy przyszedł do domu Maryi w Nazarecie. Skierował do Niej słowa pełne miłości, ale jednocześnie przeniknięte ogromną treścią i przyszłą misją. Kulturalny anioł wprawia Maryję w zakłopotanie. Zauważa to niebiański posłaniec i od razu, nie czekając na dodatkowe pytania, wyjaśnia Jej zadanie, jakie zlecił Bóg. Zasadniczą treścią orędzia anielskiego jest zapowiedź narodzenia Jezusa oraz wielkość Maryi w tym wydarzeniu. Pod Jej sercem utworzy się sanktuarium Boga. 

Wydarzenie zwiastowania jest jednym z piękniejszych dialogów nieba z ziemią, Boga z człowiekiem. Natomiast odpowiedź niewiasty z Nazaretu pozostaje ideałem odpowiedzi, jakie człowiek powinien kierować względem każdego Bożego wezwania. Maryja uczy człowieka, jak reagować na Boży głos. To wzór, do którego każdy powinien dążyć.