Łagodność, uniżenie i pokora

Niedziela, XXII Tydzień Zwykły, rok C, Syr 3,17-18.20.28-29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

 

Władza, poważanie, pieniądze, powodzenie nie gwarantują szczególnych względów u Boga. Tego rodzaju „waluta” nie robi na Stwórcy wrażenia. „Zanim więc odpowiesz – posłuchaj. Zanim zareagujesz – pomyśl. Zanim osądzisz – odczekaj” (E. Hemingway). Jemu chodzi o łagodność, uniżenie i pokorę. Jemu chodzi o to, byś coraz bardziej stawał się do Niego podobny.