Łaska nawrócenia

Środa, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia), rok I, Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

 

Czytając dzisiejszą Ewangelię, nietrudno dostrzec, że miała ona doskonałe wypełnienie w życiu św. Pawła. Owoce jego życia świadczą o potężnej mocy łaski jego nawrócenia. Miłość zmartwychwstałego Jezusa przeniknęła całkowicie każdą komórkę jego ciała i każdą część jego duszy. Wszystko w nim mówiło o cudzie spotkania z Panem. Dlatego tak wielu doprowadził do odkrycia tego Jedynego, który nadaje sens każdemu momentowi życia, otwierając ją na wieczność w pokoju i miłości. Przyjąć Pawłowe świadectwo i dać się zachwycić Zbawicielem, który dzisiaj posyła nas na cały świat głosić Ewangelię. Tak jak on żyć nieustannym zachwytem nieskończonym miłosierdziem Boga.

Duchu Święty, prowadź nas do łaski nawrócenia na miarę św. Pawła.