Łaska Nowego Życia

Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny, rok I, J 3,1-8

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

 

Wielki Post jest szczególnym okresem uczenia się życia nieustannym nawracaniem się. Święta Paschalne wprowadzają nas w samo serce relacji z miłującym nas Bogiem Ojcem przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna Jezusa Chrystusa. W tych świętych dniach odnowiliśmy wolę życia otrzymaną łaską Nowego Życia. Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi do nas: „jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Jezusowe przesłanie jest bardzo jasne i zdecydowane. Jedynie wtedy, gdy otrzymana w chrzcie świętym łaska Nowego Życia będzie przez nas wcielana w codzienności, będziemy mogli doświadczyć obecności królestwa Bożego tu i teraz.

Jak jednak żyć łaską Nowego Życia? Stawiając w centrum codzienności zmartwychwstałego Pana. Jeśli stanie się On dla nas fundamentem naszych wszystkich wyborów, nawet kwestii dodania soli do posiłku, najbardziej upragnionym gościem naszej codzienności, by w końcu stać się domownikiem naszego serca, z którym będziemy rozmawiać o wszystkim, co nas spotyka, to wówczas nasze życie rzeczywiście będzie kwitnąć na dziedzińcach królestwa Bożego.

Duchu Święty, ucz mnie żyć łaską Nowego Życia.