Łaska wam i pokój!

Poniedziałek, XXI Tydzień Zwykły, rok I, 1 Tes 1,1-5.8b-10

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

 

Do Kościoła: "Łaska wam i pokój!" Bardzo mnie dzisiaj poruszyły te słowa. Dzięki temu, że należymy do Kościoła "łaska nam i pokój". Przypominają mi się słowa bpa Grzegorza Rysia z wielkiej Nowenny przed 300-leciem koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, gdy bardzo mocno uświadamiał nam, że to nie Kościół jest naszym dłużnikiem, ale to my jesteśmy dłużnikami Kościoła. To właśnie tej wspólnocie zawdzięczamy tak wiele dóbr duchowych, których nigdy nie będziemy w stanie spłacić. Łaska nam i pokój, dzięki Kościołowi!