Łaski pełna

Piątek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), rok II, Łk 1,26-38

Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Dziś święto Mamy Jezusa – Maryi. To jest także nasza Mama. 

Archanioł Gabriel nazwał Matkę Jezusa – Łaski Pełną. Maryja całkowicie zaufała Bogu i zgodziła się na Jego plan zbawienia dla całej ludzkości.

Dzisiaj w tym dniu szczególnie otwiera się Niebo. Kościół ogłosił GODZINĘ ŁASKI. Pomiędzy godzina 12:00 a 13:00 właśnie dzisiaj porozmawiaj z Bogiem i z Maryją. Poproś Ją, aby nauczyła cię ufać Bogu w codziennym życiu. Znajdź dla Niej czas.