Lek na nieśmiertelność

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu, rok I, J 8,51-59

Jezus powiedział do żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

 

Hurra! Nareszcie został odkryty lek na nieśmiertelność! W tylu opowieściach i bajkach pisano o ludziach, którzy próbowali znaleźć sposób, aby żyć wiecznie. Magia, czary itp. – wszystko to na nic. Cokolwiek człowiek wymyślił – okazywało się nieskuteczne.

Aż tu w dzisiejszej Ewangelii pada cudowny przepis na nieśmiertelność: wystarczy zachować naukę Pana Jezusa! Można zadać sobie pytanie, czy to łatwe do spełnienia. Odpowiedzieć musimy sobie sami, bo jak pokazuje dalszy opis z Ewangelii, Żydzi nie byli w stanie pojąć, co Pan Jezus do nich mówi. Myślę, że przede wszystkim nie wierzyli, że Jezus jest Synem Boga i że można żyć wiecznie. Bo przecież i Abraham umarł, i wszyscy prorocy umarli. I co, Pan Jezus jest większy niż oni? Za kogo On siebie uważa? Łatwiej im było zarzucić Jezusowi, że jest opętany przez demona, niż przyjąć Jego słowo.

I tu jest nauka dla nas. Aby żyć wiecznie, przede wszystkim musimy przyjąć słowo Pana Jezusa. Bo ono ma moc! A jeżeli zastanawiacie się, jak brzmi Jego nauka, to można ją zamknąć w dwóch najważniejszych poleceniach:

I. Kochaj Pana Boga tak mocno, jak tylko potrafisz, kochaj z całego serca i z całych sił!

II. Kochaj twojego bliźniego, jak siebie samego!

Niech tak się stanie! Amen.