Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Jezus udziela władzy leczenia duszy i ciała swoim dwunastu uczniom. Poleca im także głoszenie zbliżającego się królestwa Bożego. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – niezwykle ważne i piękne słowa.

Tak wiele w życiu otrzymaliśmy za darmo od Boga. Dary, talenty, zdrowie, predyspozycje… Egoizmem byłoby zatrzymywanie ich tylko dla siebie. Bóg pragnie, byśmy się nimi dzielili z innymi. Potrafisz dawać siebie innym? Bezinteresownie?