Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz".

 

Jezus odwołując się do historii biblijnej działa wyraźnie na ambicje ludzi sobie współczesnych. Wskazuje na dobre zachowania ludzi w przeszłości, a jednocześnie wypomina swoim rodakom, że nie dorastają do ich poziomu. Nie chcą słuchać mądrości i nie chcą się nawrócić. A co powiedziałby Jezus do nas dziś? Czy my mając jeszcze bogatsze lekcje historii umiemy wyciągnąć z nich naukę?