Lepszy świat

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C, Łk 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

W Jerozolimie na Górze Oliwnej znajduje się mała, okrągła budowla, która wcześniej była chrześcijańską kaplicą. Pośrodku niej można zobaczyć kamień, a na nim odcisk stopy, którą miał zostawić Jezus przy swoim wstąpieniu do nieba. 

Jezus, wracając do domu Ojca, pragnie przypomnieć wszystkim, że po ziemskim życiu jest miejsce, w którym On nas oczekuje. Każdy z nas jest zaproszony do tego miejsca. Naszym zadaniem, jakie mamy do spełnienia tu na ziemi, jest przybliżanie innym ludziom nieba.

Jezus wstąpił do nieba i teraz tam nas oczekuje. Warto pamiętać, że świat będzie lepszy, gdy każdy z nas będzie chociaż trochę przybliżał innym niebo.