List do Ciebie

Czwartek, bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (13 października), rok II, Ef 1,1-10

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

 

Słyszymy dziś fragment pięknej i bardzo bogatej teologicznie katechezy św. Pawła. Głębokie myśli, poruszające zagadnienia, synteza naszej wiary. Czy masz czas na chwilę się zatrzymać i przemyśleć choć jedno zdanie? Czasem mamy pokusę powiedzieć tylko „Ach, ten św. Paweł, jak on pięknie pisze” i wrócić do swojego świata.

Co to znaczy na przykład, że Bóg mnie wybrał przed założeniem świata? Poczytaj, bo to przecież list do Ciebie.