Luksusy

Sobota, XXXIV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Z pewnością lubimy odrobinę luksusu, dobrze i smacznie zjeść, mieć wygodne mieszkanie, a przede wszystkim łóżko. Byle komfortowo i wygodnie. Hmm… Pewnie nie jest to złe, ale trzeba uważać, aby te upodobania nie zawładnęły naszym sercem i nie zaczęły górować.

Przestrzega przed tym sam Jezus. Mogą one utrudnić nam czujność w wyczekiwaniu królestwa Bożego – obżarstwo, pijaństwo, troski doczesne. Hagiografie świętych pokazują, że wielu z nich wyrzekło się światowych luksusów i świadomie wybrało skromny i ubogi sposób życia. Św. o. Pio, św. Szarbel i wielu innych zrezygnowało z tego świata dla królestwa Bożego. Zwyciężyli!