On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

Sprawdzianem naszej miłości do Pana Boga zawsze jest to, na ile potrafimy kochać człowieka. W naszych relacjach z bliźnimi najlepiej widać owoce tej miłości, albo ich brak! I choć nie jest to łatwe, to jednak dzięki łasce Bożej możliwe!

 

Przeczytaj również >>Zbawienna mądrość starców<< Przemysława Radzyńskiego.