Mądrość

Piątek, XXIX Tydzień Zwykły, rok I, Łk 12,54-59

I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka.

 

Już od momentu naszych narodzin zaczynamy się uczyć. Najpierw mówić, siadać, chodzić aby potem w przedszkolu i szkole zdobywać wiedzę. Wszystko po to, aby być mądrymi i cenionymi przez innych. 

Na co dzień prawie wszystko możemy zobaczyć, zmierzyć lub przewidzieć. Ale my jako osoby wierzące powinniśmy wiedzieć, że nie o taką mądrość chodzi w naszym życiu. Bo aby poznać prawdziwą Mądrość – czyli Boga – musimy mieć dla niego czas: na modlitwę, adorację i Eucharystię. Bardzo ważne jest też poznanie Jego słowa, które zawarte jest w Piśmie Świętym. 

Spróbuj w nadchodzącym tygodniu przeczytać fragment Ewangelii i pomyśleć co chce przekazać tobie Bóg.