Magnificat

Niedziela, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), rok B, Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Dzisiaj wielka uroczystość naszej wspólnej Mamy. Warto zastanowić się nad tym, co dzisiaj wydarzyło się w Ewangelii na niedzielę.

Maryja spieszy się, aby pomóc Elżbiecie. Tak samo dziś Maryja zawsze chce być z nami i nam pomagać.

Spotkanie tych dwóch kobiet przepełnione było Duchem Świętym i mocą Boga. Właśnie teraz spotykają się po raz pierwszy Jezus i św. Jan Chrzciciel w brzuszkach swoich mam. Radość wypełnia serca obu matek i razem wspólnie wychwalają dzieła i moc Boga. Elżbieta wypowiada słowa uwielbienia Matki Boga. Dla nas to też jest przykład, że tak samo możemy wielbić Maryję, codziennie modląc się Zdrowaś Maryjo lub na różańcu.

Taką rozmowę z Maryją warto zakończyć słowami uwielbienia wypowiedzianymi przez Maryję – Magnificatem

Może dziś jest dobry dzień, aby spotkać Maryję tak jak Elżbieta, zaprosić Ją do swojego życia, a przede wszystkim znaleźć chwilę z rodzicami, aby pomodlić się modlitwą Maryi – Magnificatem.