Magnifikat

Wtorek, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), rok A, Łk 1,39-56

Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

 

Matka Boża, której Święto Wniebowzięcia dzisiaj obchodzimy, objawia się w Ewangelii jako przede wszystkimyja pokorna osoba. Jest Matką Boga, Elżbieta ją wychwala, a Maryja przede wszystkim wielbi Boga. Nie wywyższa się, nie mówi o swoich zasługach, ale pokazuje, że to, co wydarzyło się w Jej życiu, zawdzięcza Bogu. 

Maryja wie, że będzie ważna dla przyszłych pokoleń, ale nie chełpi się tym, nie wywyższa. Postawa taka powinna być wzorem dla wszystkich, dla dorosłych i dzieci. Jeżeli na przykład jesteś przewodniczącym w klasie, albo gdzie indziej pełnisz jakąś  funkcję - wykonuj swoje zadania z pokorą. Jeżeli masz jakieś zdolności, czy talenty - zauważ, że tak naprawdę zawdzięczasz je nie tylko sobie samemu... Taka postawa  przybliża  zarówno do Boga jak i do ludzi.

 

Od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 zapraszamy na audycję dla dzieci >>Elemeledutki<< Radio Profeto.