Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

Pan Jezus bardzo często dyskutował z faryzeuszami o prawie Bożym i o tym, jak Żydzi powinni żyć. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii przedstawia swoje spojrzenie na małżeństwo. 

Gdy kobieta i mężczyzna bardzo się kochają, zawierają w obecności Boga sakrament małżeństwa, aby od tego momentu połączyć się i żyć już nie jak dwie osoby, lecz jedna. Dzięki zawarciu sakramentu Bóg jest z nimi i im błogosławi w całym życiu. Jeśli mama i tata we dwójkę będą przyjaciółmi Jezusa, On również będzie z nimi codziennie przebywać, pomagać im poprzez dary Ducha Świętego w pracy czy wychowywaniu dzieci. 

Dziś Pan Jezus mówi nam, że najlepszym środowiskiem życia dla nas jest wspólnota – tą najmniejszą jest właśnie małżeństwo. Wraz z dziećmi rodzice tworzą rodzinę, która jest małym Kościołem tzw. domowym Kościołem.

Dziś szczególnie pamiętaj w modlitwie o swoich rodzicach, o potrzebnych dla nich łaskach, aby zawsze obdarzali się miłością i byli doskonałym wzorem dla Ciebie.