Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

Mama to jedno z pierwszych słów, jakie mówimy. Mama jest przy nas od narodzenia, troszczy się, karmi, rozmawia, uczy nas i zastanawia się, kim będziemy w przyszłości.

Dzisiaj w Ewangelii też przedstawiona jest nam MAMA – Matka Jezusa. Jest ona wzorem zawierzenia Bogu. Maryja pełna ufności wobec Boga rozważa w swoim sercu wszystkie fakty – zwiastowanie, narodziny Jezusa oraz słowa pasterzy, wierząc, że z czasem Bóg pozwoli Jej zrozumieć je w pełni.

Dziś, kiedy zaczynamy Nowy Rok, pamiętajmy, że mamy dwie mamy: naszą mamę, która nas urodziła oraz tę w niebie – Matkę Bożą. Przytulmy się do naszej ziemskiej mamy, porozmawiajmy i powiedzmy, że ją kochamy.

Naszą Boską Mamę poprośmy o opiekę w Nowym Roku. Zawierzmy Jej nasze życie – niech Maryja prowadzi nas do swojego Syna.