Mamy świadczyć o Jezusie

Czwartek, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia), rok II, Mk 16,15-18

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

 

Tak jak Pan Jezus wezwał kiedyś Apostołów, by poszli w świat i głosili Słowo Boże, tak samo dziś wzywa każdego z nas z osobna. Każe nam być apostołami i misjonarzami wszędzie, dokądkolwiek pójdziemy.

Mamy świadczyć o Nim nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoimi uczynkami, dawać przykład swoim życiem i miłością do drugiego człowieka zwłaszcza tam, gdzie żyjemy – w rodzinie, w szkole, pośród przyjaciół czy nawet osób, za którymi nie przepadamy…

Będąc blisko Niego, otrzymamy moc radzenia sobie z przeciwnościami oraz odwagę, by głosić Jego imię.