Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Jezus, wskazując uczniowi Maryję, powiedział: „Oto Matka twoja” – tym samym powiedział te słowa do każdego człowieka. Matka Boża jest naszą Mamą, Jezus jest naszym Bratem – jesteśmy rodziną. W rodzinie powinniśmy się rozumieć, słuchać, szanować – kochać. Dziecko od pierwszych chwil życia potrzebuje mamy. Najpierw, kiedy jest jeszcze w jej brzuchu, później, gdy się urodzi i dorasta. Mama opiekuje się nim, karmi je, dogląda, pilnuje, przypomina o rozmaitych terminach, obowiązkach; czasem musi upomnieć i zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie.

Wraz z dorastaniem nasza mama jest przy nas coraz mniej; w szkole, na wycieczce, gdy jesteśmy poza domem, często jesteśmy bez rodziców.

Ale jako osoby wierzące mamy bezcenny przywilej obecności drugiej mamy, którą jest Matka Jezusa – Maryja. Ona jest stale z nami i zawsze możemy się zwrócić do Niej o pomoc, opiekę, ochronę.