Maryja wypełniona Duchem Świętym

Środa, IV Tydzień Adwentu, rok I, Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

 

Obecność Maryi, tej, która nosi w sobie Zbawiciela, to jednocześnie obecność Ducha Świętego wypełniającego miejsca, w których Ona przebywa. Gdy Maryja weszła do domu Elżbiety, pozdrowiła ją, jak opisuje to św. Łukasz Ewangelista: „Duch Święty napełnił Elżbietę”. A ona pełna Jego mocy wydała głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Jeśli zapraszamy Maryję do naszego życia, to możemy być pewni, że wraz z Nią otrzymamy także dary Ducha Świętego. Tradycja Kościoła określa Bożą Rodzicielkę mianem Pneumatofory, czyli niosącej Ducha Świętego.

Maryja towarzyszy nam w czasie Adwentu. Przygotowuje nas na przyjęcie Emmanuela, czyli Boga z nami. Uzdalnia nas do tego, abyśmy pośród zawirowań tego świata rozpoznali – tak jak pasterze w Betlejem – gdzie przebywa Mesjasz.

Ostatni tydzień Adwentu to czas szczególnej łaski. Ważne jest, abyśmy wykorzystali go jako czas duchowego wzrostu. Nie zagubmy tego skarbu przez nadmierną koncentrację na robieniu prezentów, pieczeniu ciast i bieganiu za świątecznym karpiem.