Maski idealizmu

Niedziela, VIII Tydzień Zwykły, rok C, Łk 6,39-45

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

 

To, co mówimy, odzwierciedla to, co nosimy w sercu. Człowiek daje się poznać drugiemu człowiekowi poprzez to, co i jak do niego mówi. Niestety różne są nasze słowa, zatem różny jest i nasz obraz.

Często dostrzegamy braki i błędy u bliźnich, to są te tak zwane drzazgi w oczach innych, ale omijamy belki we własnych. Możemy oszukiwać samych siebie, możemy udawać, że nas nie dotyczy słabość, wada. Jednak aby właściwie spoglądać na drugiego człowieka, potrzeba wyjąć ową belkę z własnego oka, to znaczy poznać prawdę o nas samych. Bóg uczy nas, że spojrzenie pełne miłosierdzia można mieć wówczas, kiedy samemu odrze się z maski idealizmu.

Pragnienie pokoju jest wpisane w życie człowieka. Niestety, z wielkim smutkiem widzimy, jakie skutki przynosi kłamstwo, manipulacja słowem, doprowadzając nawet do wojny i śmierci wielu niewinnych ludzi. Jako ludzie wierzący budujmy królestwo pokoju na słowie prawdy. Porzućmy maski idealizmu, przekonania o swojej niewinności i pojednajmy się z bliźnim, budując pokój, najpierw w naszych rodzinach, sąsiedztwie, w naszym kraju. A w tych dniach błagajmy Boga o pokój na świecie.