Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Poczucie wyższości i przekonanie o swojej wyjątkowości, niepowtarzalności albo nadmierne skupienie się na własnej doskonałości. Dość często u człowieka występuje postawa narcyzmu czy megalomanii. Bardzo łatwo popaść w iluzję samowystarczalności i bycia doskonałym. Nawet będąc chrześcijaninem.

Niestety, prawda o człowieku jest inna. Ograniczona jest nasza pojemność umysłu i serca. Nikt z nas nie jest idealny, doskonały, dlatego Jezus obiecuje nam pomoc w poszukiwaniu prawdy. „(…) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy”. Tenże Duch Prawdy idealnie harmonizuje to, co daje, z pojemnością tego, kto przyjmuje i zostaje obdarowany. On też ukazuje prawdę o człowieku.

Prośmy dzisiaj, abyśmy przyjęli Ducha Prawdy i potrafili wraz z Nim kierować naszym życiem. Oby Duch Święty pomagał nam walczyć z pychą, a wzrastać w pokorze.