Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!». Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

Pytanie Żydów: „czy Ty jesteś Mesjaszem?”, było z jednej strony podyktowane ciekawością, a z drugiej niepewnością, bowiem przeczuwali, że moc Jezusa pochodzi z wysoka. Widzieli znaki i cuda, ale nie chcieli ich przyjąć. 

Jezus jest Mesjaszem, który przyszedł po to, aby wyzwolić człowieka z więzów grzechu, niewoli i śmierci. Przyszedł do swojej owczarni. Podążajmy za głosem naszego Pasterza.