Miara

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

 

Bądźcie...
nie sądźcie...
nie potępiajcie...
odpuszczajcie...
dawajcie...

O to prosi Jezus, a jedyną miarą tego wszystkiego ma być miłość, która nie pyta: ile?, jak długo?, czy zawsze? Miłość, która nigdy nie ustaje...