Miłość...

Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Temat królestwa Bożego przewija się przez całą naukę Jezusa Chrystusa. Aby się tam dostać, wystarczy w swoim życiu realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Człowiek, który potrafi kochać ofiarnie, który zdobywa się na akty poświęcenia, przebaczenia, przybliża już tu na ziemi królestwo Boże.

Czy słowa Chrystusa „niedaleko jesteś od królestwa Bożego” skierowane do uczonego odnoszą się także do mnie?