Miłość

Środa, XI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

 

Jezus wzywa nas do Miłości, dlatego ostrzega przed wykonywaniem gestów, praktyk religijnych tylko na zewnątrz, które mają pokazać innym, jak bardzo jesteśmy umartwieni postem i które mają przynieść nam jedynie uznanie w ich oczach. Wszelkie nasze działania powinny być odwzajemnieniem Miłości Bogu. Wszystkie gesty będą autentyczne, kiedy będzie w nas żywa Miłość, której źródłem jest sam Bóg.

Słowa dzisiejszej Ewangelii zachęcają do głębszej relacji z Bogiem, do uzmysłowienia sobie, dlaczego poszczę, dla Kogo podejmuję wyrzeczenia. Jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej intencji podjętych praktyk, nie będzie w nas żadnej wewnętrznej przemiany.