Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Scena ukrzyżowania to scena miłości. Jak to? To przecież niemożliwe – pomyślisz. A jednak. Bóg w centrum umiera z miłości do człowieka. Miłość do Syna i do całej ludzkości przywiodła Maryję i pozostałe kobiety. I nawet tuż przed śmiercią Jezus nie pomyślał o sobie, ale zatroszczył się o nas. Oddał nam swoją Matkę, aby odtąd była z nami.

Uczeń wziął Ją do siebie. Czy przyjmiesz tę Miłość?