Miłość

Niedziela, XXXI Tydzień Zwykły, rok B, Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Bóg wymaga od nas postawy miłości wobec naszych braci, ponieważ cała Biblia jest historią kontaktu Boga z człowiekiem, jest dowodem niewytłumaczalnej wprost miłości Stwórcy do stworzenia.

Miłość jest sprawą trudną. Każdego dnia trzeba się o nią starać, trzeba o nią zabiegać. Oby miłość nie była tylko główną treścią piosenek i fabułą filmów, ale rzeczywistością, którą będziemy umieć innym dawać i sami ją przyjmować.