Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Jednym z ważnych przejawów miłości bliźniego jest upomnienie braterskie. Jezus zachęca nas dzisiaj do tego, byśmy nie byli obojętni na grzechy naszych sióstr i braci, ale umiejętnie przychodzili im z pomocą. Upomnienie bliźniego nie zawsze jest łatwe, jednak gdy spotka się z przyjęciem, prowadzi do prawdziwego nawrócenia i do zmiany życia.

W przypadku gdy nasza pomoc zostaje odrzucona, pozostaje nam modlitwa i zawierzenie Bogu, który potrafi kruszyć twarde ludzkie serca. Jezus zaprasza nas dziś do tego, by taką modlitwę zanosić do Ojca wspólnie, obiecując, że zostanie ona wysłuchana. Modlitwa wspólnotowa sprawia, że Bóg sam jest pośród nas obecny i działa swoją łaską.