Miłość na maksa

Piątek, XX Tydzień Zwykły, rok I, Mt 22,34-40

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

Jezus, nauczając ludzi cały, czas mówił o wielkiej miłości Boga do nas wszystkich, ale też o podstawach Ewangelii czyli o przykazaniu Miłości. To przykazanie miłości zaczyna się od naszej miłości do Boga. On chce być w centrum naszego życia, ale aby tak się stało, musimy otworzyć się na Jego miłość i odwzajemnić taką samą miłością.  

Gdy prawdziwie miłujemy Boga, łatwiej kochać każdego bliźniego, nawet tego, który nieraz nas zranił. W każdym człowieku mieszka Bóg, więc gdy kogoś nienawidzę, nie mogę powiedzieć, że kocham Boga. To jest obłudne. 

Tak, taka miłość jest wymagająca, ale jest jak Ewangelia – prosta ale radykalna. Jeśli kochasz, to kochasz na maksa, a nie tylko w połowie. 

 

Różaniec dla dzieci codziennie o 17:25 w Radio Profeto. Zapraszamy do wspólniej modlitwy.