Z kolei hymn przygotował ks. Philipus Adhitya Subono z prowincji indonezyjskiej. 

Delegaci, reprezentujący prowincje, regiony i dystrykty Zgromadzenia, wybiorą w czasie trwania obrad Kapituły m.in. nowy Zarząd Generalny. Kapituła to także czas wskazania nowych kierunków działań i nakreślenia zadań zgodnych z charyzmatem. 

W pierwszym dniu wszyscy uczestniczyli w dniu skupienia oraz w wieczornej Mszy św. otwarcia, modląc się o błogosławieństwo Serca Jezusa na czas trwania obrad. Prowincja polska jest reprezentowana przez przełożonego prowincjalnego ks. Artura Saneckiego oraz trzech delegatów wybranych podczas kapituły prowincjalnej: ks. Leszka Poleszaka, ks. Dariusza Salamona i ks. Roberta Ptaka. 

„Kapituła to nie tylko biznes związany z funkcjonowaniem Zgromadzenia, to także czas słuchania – zarówno Ducha Św. jak i siebie nawzajem” - powiedział w dniu rozpoczęcia kapituły generalnej ks. Jose Ornelas Carvalho, przełożony generalny Zgromadzenia.

By przygotować sie do tegoż słuchania, uczestniczy rozpoczęli obrady od dnia skupienia, który prowadził ks. Carlos Luis Suarez Codorniu z Wenezueli. W oparciu o 24. rozdział Ewangelii św. Łukasza, zauważył, że Jezus został rozpoznany przez tych, którzy spotkali Go po zmartwychwstaniu i poprzez rozważanie Jego słów. Następnie przeszedł do 17. punktu naszych Konstytucji i zachęcał, by pozostać wiernym słowu i łamaniu Chleba, w których odkrywamy osobę Chrystusa i misterium Jego Serca.

Msza św. otwarcia , w trakcie której homilię wygłosił ks. Jose Ornelas Carvalho, przełożony generalny Zgromadzenia, była momentem kulminacyjnym pierwszego dnia kapituły. Ojciec General zwrócił uwagę, że pomimo oczywistych ograniczeń, jak zmniejszająca się liczba członków czy ograniczone możliwości prowadzenia niektórych dzieł, Zgromadzenie było i jest przez Boga błogosławione. Doświadczamy braterstwa, służby i misjonarskiego poświecenia – podkreślił. 

Wkrótce obchodzić będziemy uroczystość Zesłania Ducha Św. Powinniśmy wszyscy otworzyć się na działanie darów Ducha Św. a w szczególności takich jak nowa energia, jedność i różnorodność, którą tenże Duch Św. nas obdarza. Podsumował swoje rozważanie ewangelicznym przykładem Dobrego Samarytanina, który jest obrazem samego Jezusa. Zachęta „idź i czyn podobnie” powinna stać się dla nas sercanów charakterystyczna w praktykowaniu miłosierdzia – posumował Ojciec Generał. 

Relacje z Kapituł na SCJ.PL oraz DEHON.IT

Źródło: www.scj.pl