Misja

Czwartek, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, rok I, Iz 49,1-6

"Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

 

Stary Testament pełen jest mesjańskich zapowiedzi, podobnych do tej dzisiejszej z proroka Izajasza. Naturalnie odnosimy je do osoby Jezusa. Jednak to słowo mówi nam także bardzo wiele o nas samych! Każdy człowiek bowiem jest stworzony przez Boga indywidualnie. Każdy ma tylko jemu wyznaczoną życiową misję i tylko na tej drodze, którą Bóg dla nas przewidział, możemy być w pełni szczęśliwi.