Historia

Historia fordońskiego Misterium Męki Pańskiej sięga roku 2001, w którym po raz pierwszy wystawiono je w bydgoskiej Dolinie Śmierci w Niedzielę Palmową. Dało to początek pięknej tradycji, która jest kontynuowana i która podejmuje co raz to nowsze środki, aby jak najlepiej przedstawić za pomocą obrazu, dźwięku i światła wydarzenia pasyjne. Główną motywacją organizatorów jest dostrzegana konieczność przywrócenia temu miejscu śmierci ponad 1200 obywateli miasta podczas II wojny światowej, należnej czci, hołdu i pamięci. 7 października 2008 roku świątynia Matki Boskiej Królowej Męczenników, usytuowana przy Dolinie Śmierci, podniesiona została do rangi sanktuarium, a kompleks martyrologiczny zyskał oficjalne miano Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku.

Wyjątkowość bydgoskiego Misterium, tkwi w corocznym nowym, niepowtarzalnym scenariuszu, w którym męka Chrystusa zostaje ukazana w perspektywie różnych wydarzeń historycznych, bądź współczesnych, biblijnych, bądź obyczajowych, różnych postaci, bądź problemów życiowych. 

Dotychczasowe tytuły przedstawień:
-          2001 r. – „Ludzkie sprawy”,
-          2002 r. – „Dialog pokoleń”,
-          2003 r. – „Miriam”,
-          2004 r. – „Historia zdrajców”,
-          2005 r. – „Cóż to jest prawda?”,
-          2006 r. – „Bóg – Honor – Ojczyzna”,
-          2007 r. – „Via Dolorosa”,
-          2008 r. – „Miłujmy czynem i prawdą”
-          2009 r. – „Dlaczego Mnie prześladujesz”
-          2010 r. – „Crux mea, lux mea”
-          2011 r. – „Duc in altum”
-          2012 r. – „A jednak...”
-          2013 r. – z powodu złych warunków atmosferycznych nie odbyło się
-          2014 r. – „ICHTIS”
-          2015 r. – „Non abbiate paura!”
-          2016 r. – Krew i Woda
-          2017 r. – ECCE HOMO 

ORGANIZATORZY

Niezwykłość tego przedsięwzięcia podkreśla fakt, że organizacją i koordynacją całości zajmują się ludzie młodzi: studenci ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „POKOLENIE” oraz Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „MARTYRIA”, we współpracy z Wolontariatem Młodzieżowym 4don4LORD, Fundacją „Wiatrak” oraz innymi wspólnotami Sanktuarium Królowej Męczenników. Wsparciem i doświadczeniem służą również starsi, często od początku związani z dziełem Misterium. Zaangażowanie obejmuje różne dziedziny, od oprawy artystycznej, obsady aktorskiej, poprzez przygotowanie i konserwację dekoracji, rekwizytów, po dbałość o zaplecze gospodarcze. Organizatorzy to osoby płomiennego ducha, wspierane przez fachowców; przedstawicieli różnych umiejętności. 

Około 350 osób (wolontariuszy) – w tym ok. 250 aktorów - bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Misterium. Praca ta to opracowanie artystyczne i organizacyjne przedsięwzięcia, próby przed Misteriami, przygotowanie dekoracji i strojów, zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników prób oraz bezpośrednie zaangażowanie aktorskie w Misterium.

Dużą pomocą do zaistnienia tego dzieła jest również wsparcie ze strony lokalnych firm, instytucji i osób prywatnych.

NIE ZOSTAWIĘ WAS

To hasło tegorocznego XVIII Misterium Męki Pańskiej, które jest swoistym zaproszeniem do odkrycia w sobie tej prawdy. On jest w naszych sercach, w naszym życiu każdego dnia. Lecz niestety codzienne obowiązki, zadania, zabieganie nie pomagają nam w tym. Przede wszystkim chcemy usłyszeć głos Boga, który wzywa każdego z nas po imieniu. 

Misterium jest nie tylko opowieścią o historycznych wydarzeniach, o  męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, ale jest przede wszystkim próba spojrzenia, jak bardzo ta historia dzieje się dziś, pośród naszych spraw, w naszej codzienności, i jak bardzo nas przemienia. 

W czasach Jezusa wielu Go nie rozpoznało, wielu zastanawiało się kim On jest, wielu widziało w  nim tylko człowieka. Jak Go widzimy dzisiaj? Kim On dla nas jest? Czy masz w sobie tę świadomość, że możesz na Niego liczyć? Czy wiesz, że On zawsze jest? Czy słyszysz jak woła Cię po imieniu? 

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, w tym roku będzie dla nas Zacheusz, postać biblijna Nowego Testamentu, do której na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie odwołał się również Papież Franciszek. To bogaty człowiek, zwierzchnik celników, który jest bardzo zakompleksiony w sobie. 

Zacheusz może się wydawać niepoprawnym indywidualistą, niemożliwym do „zaszufladkowania” — tam, gdzie ludzie ochoczo przyłączają się do rozentuzjazmowanych lub rozgniewanych tłumów, on instynktownie szuka miejsca, by ukryć się w gałęziach sykomory. Nie robi tego z powodu pychy, jakby się mogło wydawać, przecież ma świadomość swego „małego wzrostu” i wielkich słabości, wie, że nie potrafi sprostać absolutnym wartościom i wyzwaniom. Swoją prywatność, dystans i spojrzenie z lotu ptaka potrafi i skłonny jest porzucić tylko wtedy, gdy ktoś do niego „przemówi po imieniu” — wtedy może się zdarzyć, że nagle przyjmie również owe absolutne wymagania i zmieni swoje życie. Przemówić do Zacheusza może jednak tylko ten, dla kogo ów człowiek ukryty w gałęziach sykomory nie jest kimś obcym i nieznajomym; ten, kto nim nie pogardza i komu nie jest obojętny; ten, dla kogo nie jest dalekie także to, co dzieje się w jego myśli i sercu.

Zacheuszów jest wśród nas niemało….. Wielu z nas trzyma się na „obrzeżach”, i pewnie nie bez powodu. Być może trzymają się na uboczu także dlatego, iż — podobnie jak Zacheusz — dobrze wiedzą, że sami nie posprzątali jeszcze przed własnym domem; wiedzą lub raczej wyczuwają, że to i owo muszą jeszcze zmienić we własnym życiu. Być może w odróżnieniu od owego nieszczęśnika z Jezusowej przypowieści zdają sobie dobrze sprawę, że nie przywdziali jeszcze szaty godowej, by móc bezceremonialnie zasiąść w pierwszych rzędach szacownych gości na uczcie weselnej. Wciąż jeszcze są w drodze, przyprószeni pyłem, daleko od celu, zbyt „niegotowi”, by móc pokazać się innym w pełnym świetle; być może nawet ich życiowa wędrówka znalazła się akurat w ślepej uliczce.

Mimo to zdają sobie sprawę z doniosłości chwili, w której to, co istotne, przechodzi obok nich. Pociąga ich to — jak Zacheusza, który pragnął zobaczyć Jezusa; czasami jednak swoją duchową tęsknotę i pragnienie tak jak on zakrywają liśćmi sykomory — przed innymi, a niekiedy i przed samym sobą.

Zapraszamy, by odkryć Misterium, które się dzieje pośród naszych codziennych, zwyczajnych spraw. Tak jak kiedyś, w Jerozolimie toczyło się zwyczajne życie, w które wszedł Skazaniec – On umarł i zmartwychwstał pośród codziennych spraw zwyczajnych ludzi. To dzieje się także dzisiaj. Przyjdź i odkryj z nami tą Tajemnicę. 

To wielkopostne dzieło wpisało się w tradycję naszej diecezji w Niedzielę Palmową. Rok rocznie w ramach obchodów diecezjalnych Światowego Dnia Młodzieży, przybywa tego dnia blisko 20 000 widzów, by przez uczestnictwo w Misterium jeszcze pełniej przygotować się do nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. 

SCENARIUSZ I REŻYSERIA

Mariola Ciesielska

GŁOWNI AKTORZY
Łukasz Nowacki - Jezus
Małgorzata Kwiatkowska - Maryja
Mariusz  Odjas - Centurion
Jacek Jędrzejczyk - Piłat
Wojtek Mizikowski - Zacheusz
Agnieszka Mizikowska - Rachab, Żona Zacheusza
Katarzyna Kubiś - Teściowa Zacheusza 
Bartłomiej Iwański- Bartymeusz


MUZYKA

Przygotowaniem muzyki tego wydarzenia zajmują się Agnieszka Więckiewicz i Maciej Różycki, absolwenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy nad tegorocznym Misterium objął Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Ks. Bp. Jan Tyrawa, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski.

PRÓBA DLA MEDIÓW

24 marca 2018 r. (sobota) o godz. 19:00 odbędzie się próba generalna, podczas której będzie można zobaczyć widowisko z wszystkimi dekoracjami, efektami świetlnymi oraz ucharakteryzowanymi aktorami. W trakcie jej trwania będą mogli Państwo zebrać materiał filmowy, fotograficzny z bliska, z miejsca rozgrywania akcji, a po zakończeniu próby, przeprowadzić wywiady z aktorami i organizatorami. Próba generalna będzie również filmowana przez firmę zajmującą się produkcją filmową, także prosimy bardzo o uszanowanie i umożliwienie pracy kamerzystów.

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, że w niedzielę tj. 25 marca, podczas obu odsłon Misterium, będzie można fotografować, bądź filmować jedynie z pozycji widza. Nie ma możliwości przekroczenia taśmy oddzielającej miejsce akcji od widzów. W razie nie zastosowania się do ustaleń, służby porządkowe będą zobligowane do stosownych działań. 


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której można znaleźć m.in. informacje o tegorocznym czy uprzednich misteriach, zdjęcia z lat ubiegłych, potrzebne informacje dla osób przybywających 

www.misterium.bydgoszcz.pl

Istnieje także strona w serwisie społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/misterium.bydgoszcz