Misterium Męki Pańskiej - Giżycko

W wigilię Niedzieli Palmowej, 13 kwietnia 2019 roku, na Wzgórzu św. Brunona (nad jeziorem Niegocin) w Giżycku, w miejscu, gdzie wraz z osiemnastoma misjonarzami w 1009 roku zginął śmiercią męczeńską św. Brunon z Kwerfurtu, zostanie wystawione Misterium Męki Pańskiej. Misteria Męki Pańskiej w tym miejscu zapoczątkował trzy lata temu ks. Mariusz Pawlina (obecnie wikariusz par. NMP Matki Kościoła w Gołdapi), dlatego tegoroczne Misterium wpisuje się już w tradycję wielkich wydarzeń wielkopostnych Diecezji Ełckiej: duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego i wielkiego dziękczynienia Bogu za zbawienie człowieka.

Tegoroczny scenariusz, oparty na Ewangelii oraz Objawieniu bł. Anny Katarzyny Emmerich, skupia się na podkreśleniu męki i śmierci Jezusa, od modlitwy w Ogrójcu poczynając i na ukrzyżowaniu kończąc, a także, po raz pierwszy, wprowadza scenę spotkania Zmartwychwstałego z uczniami. 

Misterium jest wielkim plenerowym spektaklem pasyjnym. Przebiegowi odgrywanych wydarzeń towarzyszy przygotowana na potrzeby Misterium ścieżka dźwiękowa oraz przestrzenna sceneria. W historyczne postaci wcielają się aktorzy – amatorzy, tworzący Wspólnotę Ewangelizacyjno – Teatralną (Wspólnota istnieje od czterech lat, wystawiła Misteria Męki Pańskiej, okolicznościowe spektakle plenerowe o tematyce religijno – patriotycznej oraz inscenizacje patriotyczne).

4. edycję Misterium Męki Pańskiej na Wzgórzu św. Brunona reżyseruje ks. Wojciech Kondratowicz, wikariusz z par. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Giżycku.

Misterium Giżycko